STUDIO 44, Tjärhovsgatan 44, Stockholm, 13–28 januari 2024

Under vår konstutbildning på 1990-talet i Göteborg och
Düsseldorf var studiekamraterna viktiga. Christa Gather
och Susanna Salifou Nygren har aldrig träffat varandra
och är verksamma i olika länder. Jag har fortfarande
kontakt med bägge och ser ett samband mellan oss i vår
konst. Vi ses nu på Studio 44, tre tillsammans, Zu Dritt.
//Vanja Gyllensköld

 

Galleri Artem, Stockholm


 

Kommande utställningar

Eksjö konsthall februari 2024 i samarbete med Vanja Gyllensköld