Olja på duk 2018, 110X145cm

Om mitt måleri

Jag är intresserad av frågor kring relationen människa, natur och kultur. Jag ser mina bilder som platser, inre eller yttre rum av fragmenterade tillstånd.
Målningen är en kropp och en yta. Målandet är en performativ handling där verktygen blir som en förlängning av min kropp. Kropparna möts. Jag för färgen över ytan som lämnar spår. Jag är både observatören av vad som sker och den som för handlingen vidare. Jag är ett målande subjekt i ett pulserande nu-flöde över ytan.
Mitt konstnärliga uttryck formas med olika materialiteter där jag undersöker möjligheten att tänja på färgens fysiska egenskaper i olika strukturer. Färgen ligger i tunna flyktiga transparanta hinnor som rinner över ytan i kontrast till kompakta ytor där färger appliceras med olika redskap som skrapor, palettkniv, pensel och händer. Kulörerna blandar sig med varandra och bildar små öar av mer eller mindre kompakta ytor och färgstämningar. Ömsom skir och lyrisk till kompakt och kvävande.
Färgens rumsliga och mentala egenskaper är viktiga i det komplexa samspelet med färgen som kropp.
Mitt måleri rör sig i gränslandet mellan det sköna och sinnliga och det fula och råa. I den abstrakta berättelsen hittar jag en stark dynamik.

Susanna Salifou Nygren  är uppvuxen på landet utanför Örebro och numera bosatt och verksam i Stockholm. Utbildad på Konsthögskolan Valand i Göteborg.